Chemark s.r.o.
U Staré tvrze 285/21
196 00 Praha 9

tel.: +420 220 990 139

e-mail: info@chemark.cz

Možné nežádoucí účinky léčivých přípravků chemark s.r.o. můžete hlásit buď přímo Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Formuláře a kontaktní údaje jsou na webových stránkách SÚKL: http:www.sukl.cz/…ahlasit-nezadouci-ucinek. Pokud chcete nahlásit možný NÚ přímo společnosti Chemark s.r.o., kontaktujte nás prosím emailem na info@chemark.cz nebo na 24 hodinovém telefonním čísle pro hlášení možných nežádoucích účinků: +420 281 910 140.